Добромильська міська рада

Документи

 

                           ДОБРОМИЛЬСЬКА  МІСЬКА  РАДА

            СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

   Друга сесія                                      Восьмого  демократичного скликання.

                                               ПРОЄКТ  Р І Ш Е Н Н Я

  від 10.12.2020р. №____.

«Про відміну рішення двадцять сьомої сесії

 восьмого демократичного скликання Нижанковицької

селищної ради  від 27.10.2020р. № 710

«Про  передачу автомобіля сміттєвоз в тимчасове користування КП «МВУЖКГ м.Старий Самбір».».

 

                    Розглянувши усні звернення жителів смт.Нижанкович та м.Добромиля , щодо незаконної передачі автомобіля сміттєвоз в тимчасове користування КП «МВУЖКГ м. Старий Самбір»,керуючись розділ  5

«Прикінцевих та перехідних положень» п. 6(1)  п.п.14 ,сесія Добромильської міської ради,-

В И Р І Ш И Л А:

  1.Відмінити рішення двадцять сьомої сесії восьмого демократичного скликання Нижанковицької селищної ради  від 27.10.2020 року №710 «Про передачу автомобіля сміттєвоз в тимчасове користування КП «МВУЖКГ               м. Старий Самбір»

 

 

                     Міський голова:                        П.Куляс  

 

                                                                               ПРОЄКТ

               УКРАЇНА

                                          ДОБРОМИЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

                        СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                     Друга сесія                                                    Восьмого демократичного скликання

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

«10» грудня  2020 року № _________

Про початок реорганізації Нижанковицької  селищної ради

Новоміської  сільської ради,Міженецької сільської ради,

  Трушевицької сільської ради,Княжпільської сільської ради,   Солянуватської с/ради,

 Болозівської с/ради,Конівської с/ради, Тернавської с/ради

 Старосамбірського району  Львівської області шляхом приєднання до

 Добромильської міської ради Самбірського району Львівської області.

 

    Керуючись ст. 25, 26, 59, п. 6-1 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст. 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015  р. № 1000/5, на підставі рішень  Добромильської міської  ради від 26.11.2020 р. № 1 «Про початок повноважень депутатів  Добромильської міської ради» та № 2 «Про початок повноважень  Добромильського міського голови» ,Добромильська міська рада,-

 ВИРІШИЛА:

1. Почати процедуру реорганізації  Нижанковицької селищної радиї ради (ЄДРПОУ 04371354), місцезнаходження:  смт. Нижанковичі,, с. Библо,с.Боршевичі  Старосамбірського району Львівської області ) шляхом приєднання до Добромильської міської ради ради (ЄДРПОУ  04056003), місцезнаходження: пл..Ринок.1 м.Добромиль, Самбірського району  Львівської  області.

2.. Почати процедуру реорганізації  Новоміської сільської ради (КОД ЄДРПЩУ 04371147 ), місцезнаходження:  с.Нове місто .  Старосамбірського району Львівської області  шляхом приєднання до  Добромильської міської ради  (04056003 ), місцезнаходження:  пл..Ринок.1 м.Добромиль Самбірського району Львівської області

4.Почати процедуру реорганізації Міженецької сільської ради ( КОД 04371319),місце знаходження с. Міженець  Старосамбірського району Львівської області шляхом приєднання до  Добромильської міської ради  (ЄДРПОУ 04056003), місцезнаходження:  пл..Ринок.1 м.Добромиль Самбірського району Львівської області

5. Почати процедуру  реорганізації  Дроздовицької сільської ради (КОД___) місце знаходження  с.Дроздовичі  Старосамбірського району Львівської області  шляхом приєднання до  Добромильської міської ради  (ЄДРПОУ  04056003), місцезнаходження:  пл..Ринок.1 м.Добромиль Самбірського району Львівської області

6.  Почати процедуру  реорганізації  Трушевицької сільської ради (КОД  04371153) місце знаходження  с.Трушевичі Старосамбірського району Львівської області  шляхом приєднання до  Добромильської міської ради  (ЄДРПОУ 04056003), місцезнаходження:  пл..Ринок.1 м.Добромиль Самбірського району Львівської області

7.Почати процедуру  реорганізації   Солянуватської сільської ради (КОД  04371199) місце знаходження  с.Солянуватка Старосамбірського району Львівської області  шляхом приєднання до  Добромильської міської ради  (ЄДРПОУ  04056003), місцезнаходження:  пл..Ринок.1 м.Добромиль Самбірського району Львівської області

8. Почати процедуру  реорганізації   Княжпільської сільської ради (КОД 04371294) місце знаходження  с.Княжпіль Старосамбірського району Львівської області  шляхом приєднання до  Добромильської міської ради  (ЄДРПОУ  04056003), місцезнаходження:  пл..Ринок.1 м.Добромиль Самбірського району Львівської області

9.Почати процедуру  реорганізації   Тернавської сільської ради (КОД  04371064) місце знаходження  с. Тернава Старосамбірського району Львівської області  шляхом приєднання до  Добромильської міської ради  (ЄДРПОУ  04056003), місцезнаходження:  пл..Ринок.1 м.Добромиль Самбірського району Львівської області

10.Почати процедуру  реорганізації   Болозівської сільської ради (КОД___) місце знаходження  с.Болозів  Старосамбірського району Львівської області  шляхом приєднання до  Добромильської міської ради  (ЄДРПОУ  04056003), місцезнаходження:  пл..Ринок.1 м.Добромиль Самбірського району Львівської області

 11.Добромильська міська  рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків  всіх вищевказаних сільських рад.

 5. Утворити Комісію з реорганізації  всіх вищевказаних сільських ї ради у складі:

 1) Голова комісії:  Куляс Петро Петрович(ІПН ХХХХХХХХХХ11) –  міський голова Добромильської міської ради.

2) Заступник голови комісії: Фарбітник Руслана Іванівна (2853317400) – головний спеціаліс т Добромильської міської ради.

 3) Член комісії: Попитак Надія  Осипівна( 2175108987) – головний бухгалтер Новоміської сільської ради.

 4) Член комісії: Князь Марта Ігорівна (ІПН ХХХХХХХХХХ) – головний бухгалтер Міженецької сільської ради.

5) Член комісії:  Крайник Оксана Іванівна    ( 2536207666) – головний бухгалтер Нижанковицької селищної ради.

6).Босак Марія Ярославівна(2525504724)-головний бухгалтер Тернавської сільської ради.

6. У зв’язу із реорганізацією Нижанковицької селищної ради,Новоміської сільської ради,Міженецької сільської ради,Трушевицької сільської ради,Княжпільської сільської ради,Солянуватської сільської ради,Тернавської сільської ради , Болозівської, сільської ради,Дроздовицької сільської ради,Грушатицької сільської ради ,яке передбачає їх подальше припинення шляхом приєднання до Добромильської міської ради, уповноважити  Добромильського міського голову забезпечити проведення інвентаризації активів та зобов’язань  вище перелічених сільських рад   перед складанням річної фінансової звітності станом на 31.12.2020 р.12 Інвентаризацію активів та зобов’язань проводити у присутності матеріально відповідальних осіб сільських рад.

7. Затвердити План заходів з реорганізації  вищевказаних сільських рад. (додаток 1).

8. Затвердити форму передавального акту (додаток 2)

9. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2020 р. під час діяльності  сільських рад, які приєднуються до  Добромильської міської ради (додаток 3)14. Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.

10. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності  вищевказаних сільських рад   станом на 31.12.2020 р. у порядку, передбаченому законодавством та передати їх  Добромильській міській раді

11. Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності сільських рад  станом на 31.12.2020 р. до  Добромильської міської ради заступника начальника

12. Уповноважити  Добромильського міського голову затвердити від імені Добромильської міської ради ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності сільських рад станом на 31.12.2020 р.

13. Заступнику начальника організаційного відділу апарату Кавунівської сільської ради – керівнику архівного підрозділу у строк до 31.01.2021 р. подати  Добромильському міському голові пропозиції щодо порядку подальшого зберігання та використання документів рад (не завершених в діловодстві та архівів).

14. Добромильському міському голові забезпечити своєчасне та повне прийняття та оприбуткування зазначеного майна, активів та зобов’язань Добромильською міською радою.

15. Голові Комісії з реорганізації  Кулясу Петру Петровичу. забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом заходів з реорганізації  сільських рад, про хід і результати проведеної роботи інформувати  Добромильськ у міську раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.

 16. Добромильському міському голові забезпечити у встановленому законом порядку закриття рахунків  сільських рад у органах державного казначейства та банках, а також державну реєстрацію припинення  рад.

17. Добромильському міському голові забезпечити у встановленому законом порядку знищення печаток та штампів сільських рад протягом 10 (десяти) робочих днів з дня державної реєстрації припинення цих рад ,як юридичних осіб.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на _________________________.

 

 

                   Добромильський міський голова:

 

 

                                                                                                     ПРОЕКТ   ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

  м.Добромиль  «____» січня 2021 року

 Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації  Новоміської с/ради,Нижанковицької селищної ради,Міженецької с/ради,,Болозівської  с/ради ,Трушевицької сільської ради, Княжпільської сільської ради,Тернавської с/ради,створеної рішенням  Добромильської міської  ради від 04.12.2020 р. № ____, у складі:

Голови комісії: ______________________________ Заступника голови комісії: ____________________ Члена комісії: _______________________________ Члена комісії: _______________________________ Члена комісії: _______________________________ Члена комісії: _______________________________

керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 25, 26, 59, п. 6-1 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст. 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», склали цей акт про наступне:

1.  Новоміська сільська рада (ЄДРПОУ 04371147), місцезнаходження:  с. Нове місто Старосамбірського району Львівської області) внаслідок реорганізації Новоміської  сільської ради  шляхом приєднання до  Добромильмької  міської  ради є правонаступником майна, активів та зобов’язань  Новоміської сільської ради, а саме:

1.1. Необоротних активів (балансова вартість) – ____________ грн., у тому числі: - основні засоби – __________ грн.; - інші необоротні матеріальні активи – __________ грн.;

1.2. Виробничі запаси – __________ грн.;

 1.3. Грошових коштів – __________ грн.;

1.4. Дебіторської заборгованості – __________ грн., у тому числі: - перед бюджетом – __________ грн.; - з оплати праці – __________ грн.;

 1.5. Кредиторської заборгованості – __________ грн., у тому числі: - перед бюджетом – __________ грн.; - з оплати праці – __________ грн.;

2. Разом із майном Новоміської сільської ради  Добромильська  міська рада приймає документи, що підтверджують право власності (володіння, користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, які підтверджують право власності або користування земельними ділянками. Додатки до передавального акту: ________ на ____ аркушах.

Усього: _____ аркушів.

Комісія з реорганізації Новоміської сільської радиї ради:

Голова комісії: _________________________ (підпис) _________________________ (ПІБ) Заступник голови комісії: _________________________ (підпис) _________________________ (ПІБ) Член комісії: _________________________ (підпис) _________________________ (ПІБ) Член комісії: ___________________________ (підпис) _________________________ (ПІБ) Член комісії: _________________________ (підпис) _________________________ (ПІБ) Член комісії: _________________________ (підпис) _________________________ (ПІБ) Член комісії: _

Від імені Новоміської сільської ради___________________________________________

Від імені Кавунівської сільської ради прийняли: _________________________ (підпис) _________________________ (ПІБ) _________________________ (підпис) _________________________ (ПІБ) _________________________ (підпис) ___________________(підпис) ______________

 

      

УКРАЇНА

ДОБРОМИЛЬСЬКА МІСЬКА  РАДА

СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ  ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ

 

Від 10  грудня  2020 року                                             №

 м.Добромиль

 

Про припинення сільських виборчих

комісій шляхом ліквідації

 

           Враховуючи припинення як юридичних осіб Новоміської сільської  ради,Міженецької сільської ради,Нижанковицької селищної ради,Княжпільської сільської ради,Тернавської сільської ради,Солянуватської сільської ради,Трушевицької сільської ради,Боршевицької сільської ради, Дроздовицької сільської ради,Грушатицької сільської ради,Болозівської сільської ради,Конівської сільської ради Старосамбірського району  Львівської області, , керуючись частиною другою статті 288 Виборчого кодексу України, статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 110 Цивільного кодексу України, Добромильська міська рада                ВИРІШИЛА: 

1. Припинити шляхом ліквідації наступні юридичні особи:

    1.1. Новоміську сільську виборчу комісію Старосамбірського району Львівської області;

    1.2. Нижанковицьку  селищну виборчу комісію  Старосамбірського району Львівської області ;

     1.3. Міженецьку  сільську виборчу комісію Старосамбірського району Львівської області .

    1.4. Грушатицьку сільську виборчу комісію  Старосамбірського району Львівської області .

    1.5. Дроздовицьку сільську виборчу комісію Старосамбірського району Львівської області.

     1.6.Конівську сільську виборчу комісію Старосамбірського району Львівської області.

    1.7.Болозівську  сільську виборчу комісію Старосамбірського району Львівської області.

    1.8.Боршевицьку сільську виборчу комісію Старосамбірського району Львівської області.

    

 

    1.9.Трушевицьку сільську виборчу комісію Старосамбірського району Львівської області.

    1.10.Солянуватську сільську виборчу комісію Старосамбірського району Львівської області.

    1.11.Тернавську сільську виборчу комісію Старосамбірського району Львівської області.

    1.12.Княжпільську сільську виборчу комісію Старосамбірського району Львівської області.

   

2. Створити ліквідаційну комісію по ліквідації сільських виборчих комісій в складі:

     2.1.Міський голова  Добромильської міської - голова ліквідаційної комісії;

     2.2.Лапицька Ірина Мирославівна ,депутат міської ради  - секретар ліквідаційної комісії;

     2.3. Фарбітник Руслана Іванівна ,головний спеціаліст  Добромильської міської ради- член ліквідаційної комісії;

     2.4 Городецька Ольга Романівна ,секретар Добромильської територіальної комісії  - член ліквідаційної комісії;

     2.5. Рочняк Марія Ярославівна ,головний спеціаліст Добромильської міської ради  – член ліквідаційної комісії;

3. Встановити місцезнаходження ліквідаційної комісії за адресою:  м.Добромиль пл.Ринок.1

4. Встановити термін пред’явлення кредиторських вимог – 2 (два) місяці з дня офіційного оприлюднення повідомлення про ліквідацію.

5. Ліквідаційній комісії:

- провести повну інвентаризацію всього майна, активів, зобов’язань сільських виборчих комісій;

- вжити заходи щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомити їх про припинення сільських виборчих комісій ;.

- забезпечити здійснення розрахунків з кредиторами (у разі заявлення ними вимог) згідно з чинним законодавством України;

- вжити заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості;

- скласти по закінченню строку для заявлення вимог кредиторів проміжний ліквідаційний баланс.

6. Добромильську міську раду  Старосамбірського району Львівської області (код ЄДРПОУ 04056003) вважати правонаступником активів та пасивів, всіх майнових прав та обов’язків всіх дванадцяти перелічених вище сільських виборчих комісій.

7. Доручити голові ліквідаційної комісії забезпечити повідомлення уповноваженим особам про прийняття рішення про ліквідацію вищевказаних юридичних осіб, здійснити комплекс заходів щодо підготовки до ліквідації таких юридичних осіб та подальшу державну реєстрацію припинення виборчих комісій  Старосамбірського району Львівської області .

8. Ліквідаційній комісії забезпечити складення ліквідаційного балансу та подання його на затвердження до Добромильської міської ради Старосамбірського району Львівської області.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

 

 

  Міський   голова                                                     П.Куляс

 

 

 

FB

Старосамбірська РДА — Новини

 • ГУ ДСНС України у

  ...
 • ГУ ДСНС України у

  ...
 • ГУ ДСНС України у Львівській області

  ...
 • День 22 січня 1919

  ...
 • У

  ...

Copyright © 2017. All Rights Reserved.