Добромильська міська рада

ПРОЄКТ БЮДЖЕТУ

                                                    

                                                             

 

                                             ПРОЄКТ          Р І Ш Е Н Н Я                           

 

від       грудня  2020  року                                                      

 

«Про бюджет Добромильської  

міської територіальної громади  на 2021 рік»

___________________

(Код бюджету)

 

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", керуючись пунктом 17 частини першої статті 43, статтями 44, 61-64, 66 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Добромильська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2021 рік:

- доходи місцевого бюджету в сумі 112 904 800,00 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 111 514 800,00 грн, доходи  спеціального фонду бюджету – 1 390 000,00 грн, згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету в сумі 112 904 800,00 грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 107 514 800,00 грн, видатки спеціального фонду бюджету – 5 390 000,00 грн.;

- профіцит загального фонду місцевого бюджету в сумі 4 000 000,00 грн . та   дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету в сумі 4 000 000,00 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету в розмірі 100 000,00 грн., згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

2.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами у тому числі по загальному фонді 107514800,0 грн. по спеціальному 5390000,0  згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

 4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію програм згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

6. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації.

 

7. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України виступати у 2021 році в особі начальника фінансового відділу  одержувачем:

 

- позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку міського бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

 

- позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

8. У процесі виконання міського бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів міського бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства здійснювати фінансовому відділу за погодженням з міським головою. 

.

Зміни до напрямів використання коштів на реалізацію міських програм, переліку об'єктів, визначених програмою капітального будівництва за кошти бюджету розвитку міського бюджету, вносити головним розпорядникам міської ради в межах загального обсягу видатків, передбачених на відповідну програму здійснювати фінансовому відділу за погодженням з міським головою . 

 

    9. У міжсесійний період у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів передачу коштів між загальним і спеціальним фондами, а також збільшення бюджетних призначень на оплату праці для бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків здійснювати фінансовому відділу за погодженням з головою міської ради.

 

10. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів міського бюджету.

 

11. Фінансовому відділу Добромильської міської ради здійснювати:

 

-  фінансування передбачених видатків у межах фактичного надходження доходів міського бюджету;

- фінансування видатків бюджету розвитку міського бюджету здійснювати у межах надходжень коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, та спрямування коштів на цю мету з інших бюджетів та інших, передбачених законодавством поступлень;   

- фінансування із загального фонду міського бюджету проводити в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби на підставі замовлень головних розпорядників коштів.

12. Головним розпорядникам міського бюджету  :

 

12.1. Забезпечити врахування першочергової потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

 

 

13. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому відділу Добромильської міської ради враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису міського бюджету на 2021 рік.

 

14. Рекомендувати виконавчим органам влади ради при здійсненні будівництва ( у т.ч., але не виключено, при створенні нового об’єкта, реконструкції, розширенні, технічному переоснащенні існуючого) об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ і організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії у 2021 році, застосовувати заробітну плату в розмірі 12500,00 (дванадцять тисяч п’ятсот) грн.

15. Затвердити перелік закладів, установ та  організацій, які передаються з районного бюджету Старосамбірського району на фінансування з бюджету Добромильської територіальної громади міської ради згідно додатку 7 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

 

16.  Це рішення набирає чинності  з  1 січня 2021 року .

 

17.  Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

18. Постійній комісії з питань фінансів,бюджету,планування  соціально-економічного розвитку,інвестицій та міжнародного співробітництва оприлюднити рішення в 10-ти денний термін.

 

19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів,бюджету,планування  соціально-економічного розвитку,інвестицій та міжнародного співробітництва

 

 

 

Голова міської ради                                                  П.Куляс
        

 

FB

Старосамбірська РДА — Новини

 • ГУ ДСНС України у

  ...
 • ГУ ДСНС України у

  ...
 • ГУ ДСНС України у Львівській області

  ...
 • День 22 січня 1919

  ...
 • У

  ...

Copyright © 2017. All Rights Reserved.