Добромильська міська рада

Рішення другої сесії від 10.12.2020

 

                                          У К Р А Ї Н А

                     ДОБРОМИЛЬСЬКА  МІСЬКА РАДА

       САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                Р І Ш Е Н Н Я

 

10 грудня 2020 року № 22.                           Друга сесія У111- скликання

 

«Про ліквідацію  відділів »

 

Відповідно до  ст.ст.25, 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.1 ст.104, ст.ст.110, 111 Цивільного кодексу України, ст. 59 Господарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань», Добромильська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

     1.Припинити діяльність шляхом ліквідації комунальне підприємство «Новоміський господар»,адреса : с.Нове місто  Старосамбірський район,Львівська область.

  2.Припинити діяльність  відділу з питань  освіти  та культури  Новоміської  сільської ради:с.Нове місто вул.Центральна ,75 Старосамбірський  район Львівська область.( код ЄДРПОУ 40241245).

3.Припинити діяльність відділу освіти ,науки ,культури,молоді та спорту Нижанковицької селищної ради:смт .Нижанковичі,Старосамбірський район Львівська область  (код ЄДРПОУ 41067098)

4.Припинити діяльність відділу соціально-гуманітарного розвитку Міженецької сільської ради.

       4.Встановити двомісячний термін для пред’явлення кредиторами вимог з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення діяльності вище вказаних відділів  та комунального господарства.

       5.Створити ліквідаційну комісію про припинення діяльності відділу  з питань освіти  та культури Новоміської сільської ради ,комунального підприємства «Новоміський господар», відділу освіти ,науки ,культури,молоді та спорту Нижанковицької селищної ради , відділу соціально-гуманітарного розвитку Міженецької сільської ради та затвердити її персональний склад згідно з додатком №1.

       6.Ліквідаційна комісія знаходиться за адресою: 82042, Львівська область,  Самбірський район , м.Добромиль пл.Ринок.1

        7. Попередити в установленому чинним законодавством України порядку працівників  вище вказаних організацій та відділів про ліквідацію установи та про їх подальше звільнення із займаних посад.Забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників відділів  у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

         8.Ліквідаційній комісії в установленому порядку:

         6.1. Вжити заходи, пов’язані з ліквідацією  в установленому чинним законодавством порядку;

         6.2.Повідомити державного реєстратора юридичних та фізичних осіб –підприємців про перебування  вище вказаних відділів у процесі ліквідації;

         6.3.Здійснити інвентаризацію майна, що належить вище вказаним відділам ,комунальному підприємству, які ліквідовуються, та після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами скласти проміжний ліквідаційний баланс комунальної установи та подати його на затвердження Добромильській міській  раді;

         6.4.Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому зберіганню, до відповідної архівної установи у порядку, визначеному чинним законодавством України;

         6.5. Після завершення розрахунків з кредиторами скласти та подати на затвердження ради ліквідаційний баланс  вище вказаних відділів та комунального підприємства.

         6.6. Провести розрахунок з бюджетом, працівниками;

         6.7. Здійснити закриття рахунків, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації відділу освіти ;

6.8. Вчинення інших дій передбачені чинним законодавством України щодо ліквідації відділів та комунального підприємства .

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  Добромильської міської ради з питань культури,освіти,молоді,охорони здоров’я,туризму та транскордонної співпраці.

 

Міський голова                                                       П.Куляс

                                                                               ‘Додаток до рішення

                                                                             _2-ої__ сесії _8_ скликання

                                                                             Добромильської  міської ради № ____

 

 

 

Склад

комісії з ліквідації відділів ради

 

-  Куляс Петро Петрович-міський голова Добромильської міської ради._______________;

-  Терлецька Тетяна Іванівна, заступник голови ліквідаційної комісії, перший заступник міського голови Добромильської міської ради, індивідуальний номер платника податків_______________;

-  Попитак Надія Осипівна, секретар ліквідаційної комісії, головний бухгалтер Новоміської сільської ради , індивідуальний номер платника податків_______________;

 

 

Члени комісії:

 

          -Саврей Галина Богданівна, керівник відділу з питань освіти та культури Новоміської сільської ради,  ІНПП_______________;

 

-  Лось Олена Миколаївна,ерівник відділу освіти ,науки,культури,молоді та спорту Нижанковицької селищної ради.  ІНПП ______________.

 

 

                       Секретар міської ради:                           О.Мацько

 

 

 

                           ДОБРОМИЛЬСЬКА  МІСЬКА  РАДА

                 САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

   Друга сесія                                      Восьмого  демократичного скликання.

                                      Р І Ш Е Н Н Я

  від 10.12.2020р. № 20.

«Про відміну рішення двадцять сьомої сесії

 восьмого демократичного скликання Нижанковицької

селищної ради  від 27.10.2020р. № 710

«Про  передачу автомобіля сміттєвоз в тимчасове користування КП «МВУЖКГ м.Старий Самбір».».

 

                    Розглянувши усні звернення жителів смт.Нижанкович та м.Добромиля , щодо незаконної передачі автомобіля сміттєвоз в тимчасове користування КП «МВУЖКГ м. Старий Самбір»,керуючись розділ  5

«Прикінцевих та перехідних положень» п. 6(1)  п.п.14 ,сесія Добромильської міської ради,-

В И Р І Ш И Л А:

  1.Відмінити рішення двадцять сьомої сесії восьмого демократичного скликання Нижанковицької селищної ради  від 27.10.2020 року №710 «Про передачу автомобіля сміттєвоз в тимчасове користування КП «МВУЖКГ               м. Старий Самбір»

 2.Копію даного рішення довести до відома і належного реагування Старосамбірській міській раді.

 

                                                                              

               УКРАЇНА

                                          ДОБРОМИЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

                        СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                     Друга сесія                                                    Восьмого демократичного скликання

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

«10» грудня  2020 року № __16__

Про початок реорганізації Нижанковицької  селищної ради

Новоміської  сільської ради, Міженецької  сільської ради,  Трушевицької сільської ради, Княжпільської сільської ради,   Солянуватської  сільської ради,  Тернавської сільської ради

 Старосамбірського району  Львівської області шляхом приєднання до

 Добромильської міської ради Самбірського району Львівської області.

 

    Керуючись ст. 25, 26, 59, п. 6-1 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст. 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015  р. № 1000/5, на підставі рішень  Добромильської міської  ради від 26.11.2020 р. № 1 «Про початок повноважень депутатів  Добромильської міської ради» та № 2 «Про початок повноважень  Добромильського міського голови» ,Добромильська міська рада,-

 ВИРІШИЛА:

1.  Почати процедуру реорганізації  Нижанковицької селищної радиї ради (ЄДРПОУ 04371354), місцезнаходження:  смт.Нижанковичі Старосамбірського району Львівської області ) шляхом приєднання до Добромильської міської ради ради (ЄДРПОУ  04056003), місцезнаходження: пл..Ринок.1 м.Добромиль, Самбірського району  Львівської  області.

2.  Почати процедуру реорганізації  Новоміської сільської ради (КОД ЄДРОПОУ 04371147 ), місцезнаходження:  с.Нове місто .  Старосамбірського району Львівської області  шляхом приєднання до  Добромильської міської ради  (04056003 ), місцезнаходження:  пл..Ринок.1 м.Добромиль Самбірського району Львівської області

3. Почати процедуру  реорганізації  Міженецької сільської ради ( КОД 04371319),місце знаходження с.Міженець Старосамбірського району Львівської області шляхом приєднання до  Добромильської міської ради  (ЄДРПОУ 04056003), місцезнаходження:  пл..Ринок.1 м.Добромиль Самбірського району Львівської області.

4. Почати процедуру  реорганізації  Трушевицької сільської ради (КОД  04371153) місце знаходження  с.Трушевичі Старосамбірського району Львівської області  шляхом приєднання до  Добромильської міської ради  (ЄДРПОУ 04056003), місцезнаходження:  пл..Ринок.1 м.Добромиль Самбірського району Львівської області

5. Почати процедуру  реорганізації   Солянуватської сільської ради (КОД  04371199) місце знаходження  с.Солянуватка Старосамбірського району Львівської області  шляхом приєднання до  Добромильської міської ради  (ЄДРПОУ  04056003), місцезнаходження:  пл..Ринок.1 м.Добромиль Самбірського району Львівської області

6. Почати процедуру  реорганізації   Княжпільської сільської ради (КОД 04371294) місце знаходження  с.Княжпіль Старосамбірського району Львівської області  шляхом приєднання до  Добромильської міської ради  (ЄДРПОУ  04056003), місцезнаходження:  пл..Ринок.1 м.Добромиль Самбірського району Львівської області

7. Почати процедуру  реорганізації   Тернавської сільської ради (КОД  04371064) місце знаходження  с. Тернава Старосамбірського району Львівської області  шляхом приєднання до  Добромильської міської ради  (ЄДРПОУ  04056003), місцезнаходження:  пл..Ринок.1 м.Добромиль  Самбірського району Львівської області

 8.Добромильська міська  рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків  всіх вищевказаних сільських та селищних рад.

 9. Утворити Комісію з реорганізації  всіх вищевказаних сільських та селищних рад, за юридичною адресою: пл.Ринок.1 м.Добромиль  Самбірського району Львівської області, та у складі:

 1) Голова комісії:  Куляс Петро Петрович(ІПН 2802821672 ) –  Добромильський міський голова

2) Заступник голови комісії: Фарбітник Руслана Іванівна (ІПН 2853317400) – головний спеціаліс т Добромильської міської ради.

 3) Член комісії: Попитак Надія  Осипівна(ІПН 2175108987) – головний бухгалтер Новоміської сільської ради.

 4) Член комісії: Князь Марта Ігорівна (ІПН 3220616129) – головний бухгалтер Міженецької сільської ради.

5) Член комісії:  Крайник Оксана Іванівна  (ІПН 2536207666) – головний бухгалтер Нижанковицької селищної ради.

6).Босак Марія Ярославівна(ІПН 2525504724) - головний бухгалтер Тернавської сільської ради.

10. У зв’язу із реорганізацією Нижанковицької селищної ради,Новоміської сільської ради,Міженецької сільської ради,Трушевицької сільської ради,Княжпільської сільської ради,Солянуватської сільської ради,Тернавської сільської ради ради ,яке передбачає їх подальше припинення шляхом приєднання до Добромильської міської ради, уповноважити  Добромильського міського голову забезпечити проведення інвентаризації активів та зобов’язань  вище перелічених сільських рад   перед складанням річної фінансової звітності станом на 31.12.2020 р. Інвентаризацію активів та зобов’язань проводити у присутності матеріально відповідальних осіб сільських рад.

11. Затвердити План заходів з реорганізації  вищевказаних сільських та селищних рад. (додаток 1).

12. Затвердити форму передавального акту (додаток 2). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.

13. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2020 р. під час діяльності  сільських, селищних рад, які приєднуються до  Добромильської міської ради Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.

14. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності  вищевказаних сільських та селищних рад   станом на 31.12.2020 р. у порядку, передбаченому законодавством та передати їх  Добромильській міській раді

15. Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності сільських та селищних  рад  станом на 31.12.2020 р. до  Добромильської міської ради секретар виконавчого комітету Добромильської міської ради.

16. Уповноважити  Добромильського міського голову затвердити від імені Добромильської міської ради ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності вищевказаних сільських та селищних рад  станом на 31.12.2020 р.

17. Добромильському міському голові забезпечити своєчасне та повне прийняття та оприбуткування зазначеного майна, активів та зобов’язань Добромильською міською радою.

18. Голові Комісії з реорганізації  Кулясу Петру Петровичу. забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом заходів з реорганізації  сільських та селищних рад, про хід і результати проведеної роботи інформувати  Добромильськ у міську раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.

 19. Добромильському міському голові забезпечити у встановленому законом порядку закриття рахунків  сільських та селищних рад у органах державного казначейства та банках, а також державну реєстрацію припинення  рад.

20. Добромильському міському голові забезпечити у встановленому законом порядку знищення печаток та штампів сільських та селищних рад протягом 10 (десяти) робочих днів з дня державної реєстрації припинення цих рад ,як юридичних осіб.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову з реорганізаційної комісії.

 

 

                   Добромильський міський голова:                                                                   Куляс П.П.

 

 

 

 

         

УКРАЇНА

ДОБРОМИЛЬСЬКА МІСЬКА  РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ  ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

 

                                                  РІШЕННЯ

 

Від 10  грудня  2020 року                                             № 21.

 м.Добромиль

 

Про припинення сільських виборчих

комісій шляхом ліквідації

 

           Враховуючи припинення як юридичних осіб Новоміської сільської  ради,Міженецької сільської ради,Нижанковицької селищної ради,Княжпільської сільської ради,Тернавської сільської ради,Солянуватської сільської ради,Трушевицької сільської ради,Боршевицької сільської ради, Дроздовицької сільської ради,Грушатицької сільської ради,Болозівської сільської ради,Конівської сільської ради Старосамбірського району  Львівської області, , керуючись частиною другою статті 288 Виборчого кодексу України, статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 110 Цивільного кодексу України, Добромильська міська рада                ВИРІШИЛА: 

1. Припинити шляхом ліквідації наступні юридичні особи:

    1.1. Новоміську сільську виборчу комісію Старосамбірського району Львівської області;

    1.2. Нижанковицьку  селищну виборчу комісію  Старосамбірського району Львівської області ;

     1.3. Міженецьку  сільську виборчу комісію Старосамбірського району Львівської області .

    1.4. Грушатицьку сільську виборчу комісію  Старосамбірського району Львівської області .

    1.5. Дроздовицьку сільську виборчу комісію Старосамбірського району Львівської області.

     1.6.Конівську сільську виборчу комісію Старосамбірського району Львівської області.

    1.7.Болозівську  сільську виборчу комісію Старосамбірського району Львівської області.

    1.8.Боршевицьку сільську виборчу комісію Старосамбірського району Львівської області.

     1.9.Трушевицьку сільську виборчу комісію Старосамбірського району Львівської області.

    1.10.Солянуватську сільську виборчу комісію Старосамбірського району Львівської області.

    1.11.Тернавську сільську виборчу комісію Старосамбірського району Львівської області.

    1.12.Княжпільську сільську виборчу комісію Старосамбірського району Львівської області.

   

2. Створити ліквідаційну комісію по ліквідації сільських виборчих комісій в складі:

     2.1.Куляс Петро Петрович- Добромильський міський голова ,голова ліквідаційної комісії;

     2.2.Лапицька Ірина Мирославівна ,депутат міської ради  - секретар ліквідаційної комісії;

     2.3. Фарбітник Руслана Іванівна ,головний спеціаліст  Добромильської міської ради- член ліквідаційної комісії;

     2.4 Городецька Ольга Романівна ,секретар Добромильської територіальноївиборчої комісії  - член ліквідаційної комісії;

     2.5. Рочняк Марія Ярославівна ,головний спеціаліст Добромильської міської ради  – член ліквідаційної комісії;

3. Встановити місце знаходження ліквідаційної комісії за адресою:  м.Добромиль пл.Ринок.1

4. Встановити термін пред’явлення кредиторських вимог – 2 (два) місяці з дня офіційного оприлюднення повідомлення про ліквідацію.

5. Ліквідаційній комісії:

- провести повну інвентаризацію всього майна, активів, зобов’язань селищної та сільських виборчих комісій;

- вжити заходи щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомити їх про припинення селищної та сільських виборчих комісій ;.

- забезпечити здійснення розрахунків з кредиторами (у разі заявлення ними вимог) згідно з чинним законодавством України;

- вжити заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості;

- скласти по закінченню строку для заявлення вимог кредиторів проміжний ліквідаційний баланс.

6. Добромильську міську раду  Самбірського району Львівської області (код ЄДРПОУ 04056003) вважати правонаступником активів та пасивів, всіх майнових прав та обов’язків всіх дванадцяти перелічених вище сільських виборчих комісій.

7. Доручити голові ліквідаційної комісії забезпечити повідомлення уповноваженим особам про прийняття рішення про ліквідацію вищевказаних юридичних осіб, здійснити комплекс заходів щодо підготовки до ліквідації таких юридичних осіб та подальшу державну реєстрацію припинення виборчих комісій  Старосамбірського району Львівської області .

8. Ліквідаційній комісії забезпечити складення ліквідаційного балансу та подання його на затвердження до Добромильської міської ради Самбірського  району Львівської області.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

 

 

 

             Добромильський міський голова:                       П.Куляс

 

 

 

 

  

                           ДОБРОМИЛЬСЬКА  МІСЬКА  РАДА

                 САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

   Друга сесія                                      Восьмого  демократичного скликання.

                                      Р І Ш Е Н Н Я

  від 10.12.2020р. № 20.

«Про відміну рішення двадцять сьомої сесії

 восьмого демократичного скликання Нижанковицької

селищної ради  від 27.10.2020р. № 710

«Про  передачу автомобіля сміттєвоз в тимчасове користування КП «МВУЖКГ м.Старий Самбір».».

 

                    Розглянувши усні звернення жителів смт.Нижанкович та м.Добромиля , щодо незаконної передачі автомобіля сміттєвоз в тимчасове користування КП «МВУЖКГ м. Старий Самбір»,керуючись розділ  5

«Прикінцевих та перехідних положень» п. 6(1)  п.п.14 ,сесія Добромильської міської ради,-

В И Р І Ш И Л А:

  1.Відмінити рішення двадцять сьомої сесії восьмого демократичного скликання Нижанковицької селищної ради  від 27.10.2020 року №710 «Про передачу автомобіля сміттєвоз в тимчасове користування КП «МВУЖКГ               м. Старий Самбір»

 2.Копію даного рішення довести до відома і належного реагування Старосамбірській міській раді.

 

 

                     Міський голова:                        П.Куляс   

 

                                                                                                                               ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

  м.Добромиль  «____» січня 2021 року

 Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації  Новоміської с/ради,,створеної рішенням  Добромильської міської  ради від 04.12.2020 р. №  16, у складі: Голови комісії: ______________________________ Заступника голови комісії: ____________________ Члена комісії: _______________________________ Члена комісії: _______________________________ Члена комісії: _______________________________ Члена комісії: _______________________________ керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 25, 26, 59, п. 6-1 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст. 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», склали цей акт про наступне:

1.  Новоміська сільська рада (ЄДРПОУ 04371147), місцезнаходження:  с. Нове місто Старосамбірського району Львівської області) внаслідок реорганізації Новоміської  сільської ради  шляхом приєднання до  Добромильмької  міської  ради є правонаступником майна, активів та зобов’язань  Новоміської сільської ради, а саме:

1.1. Необоротних активів (балансова вартість) – ____________ грн., у тому числі: - основні засоби – __________ грн.; - інші необоротні матеріальні активи – __________ грн.;                                                           1.2. Виробничі запаси – __________ грн.;

 1.3. Грошових коштів – __________ грн.;

1.4. Дебіторської заборгованості – __________ грн., у тому числі: - перед бюджетом – __________ грн.; - з оплати праці – __________ грн.;

 1.5. Кредиторської заборгованості – __________ грн., у тому числі: - перед бюджетом – __________ грн.; - з оплати праці – __________ грн.;

2. Разом із майном Новоміської сільської ради  Добромильська  міська рада приймає документи, що підтверджують право власності (володіння, користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, які підтверджують право власності або користування земельними ділянками. Додатки до передавального акту: ________ на ____ аркушах.

Усього: _____ аркушів.

Комісія з реорганізації Новоміської сільської радиї ради:

Голова комісії: _________________________ (підпис) _____________________                                    Заступник голови комісії: _________________________ (підпис) ____________                                          Член комісії: _________________________ (підпис) _____________________

Член комісії: ___________________________ (підпис) ___________________

Член комісії:_________________________ (підпис) ______________________ 

Член комісії:____________________________(підпис)_____________________

Від імені Новоміської сільської ради____________________________________

Від імені Добромильської міської ради прийняли________________________-

 

                     Міський голова:                        П.Куляс   

 

 

FB

Старосамбірська РДА — Новини

 • ГУ ДСНС України у

  ...
 • ГУ ДСНС України у Львівській області

  ...
 • Перезимівля озимих

  ...
 • ГУ ДСНС України у Львівській області

  ...
 • ГУ ДСНС України у Львівській області

  ...

Copyright © 2017. All Rights Reserved.