Добромильська міська рада

Про про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,на 2019 рік

ДОБРОМИЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

СТАРОСАМБІРСЬКОГО РОАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Двадцять дев'ята (позачергова) сесія                   сьомого демократичного скликання

                             Код згідно з КОАТУУ 4625110300

                                                     РІШЕННЯ

 

від  26.06. 2018 р.                               520                                                                          


Про  про  встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,на 2019 рік

 

 

Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483,  Добромильська міська  рада,-

 

ВИРІШИЛА

 

         1.Затвердити   « Положення  про ставки , пільги  та порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на території Добромильської  міської ради,згідно з додатком № 1;

       2. Установити на території  Добромильської міської ради Старосамбірського  району Львівської області області:

2.1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 2;

2.2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 3.

         3. Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації  та на офіційному сайті Добромильської міської  ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів .

5. Рішення  сесії Добромильської міської  ради   № 324 від 14.07.2017 року»Про встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки»  визнати такими, що втратило чинність.

6. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року

 

 

                 Т.в.о. міського голови                                                 О.С.Мацько                                           

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Додаток № 1

                                                                                                                               До рішення Добромильської міської ради 

                                                                                            від 26.06.2018р. № 520

   ПОЛОЖЕННЯ

про ставки , пільги  та порядок справляння податку на нерухоме майно,

 відмінне від земельної ділянки  на території Добромильської  міської ради.

 

1. Загальні положення.

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

1.2. Наведені у цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

- об’єкти житлової нерухомості – це будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

Об’єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:

- житловий будинок – це будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості;

- житловий будинок садибного типу – це житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

- прибудова до житлового будинку – це частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

- квартира – це ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

- котедж – це одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

- кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – це ізольоване помешкання у квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

- садовий будинок – це будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

- дачний будинок – це житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

Об’єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду.

У нежитловій нерухомості виділяються:

- будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

- будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

- будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

- гаражі – гаражі (надземні і підземні) та криті автомобільні стоянки;

- будівлі промислові та склади;

- будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

- господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

- інші будівлі.

                                              

2. Платники податку.

2.1. житлової та нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності . Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

- якщо об’єкт житлової та нежитлової нерухомості перебуває в спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

- якщо об’єкт житлової та нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб – власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

- якщо об’єкт ох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку

 

3. Об’єкт оподаткування.

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх частки.

 

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

- об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх частка, які перебувають у власності органів місцевого самоврядування а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільної власності);

- об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначених законом, в тому числі їх частки;

- будівлі дитячих будинків сімейного типу;

- житлова нерухомість, непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями(батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

-об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

-будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення;

-будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

-об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

-релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність (пп. и) п. 266.2.2. статті 266 Податкового кодексу України); будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг (пп. ї) п. 266.2.2. статті 266 Податкового кодексу України);

-органи державної служби України з надзвичайних ситуацій.

 

4. База оподаткування.

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом  на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

5. Пільги із сплати податку.

5.1. База оподаткування об’єкта/ об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів.

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/ будинків, у тому числі їх часток) - 180 кв. метрів.

       За наявності у власника платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м. (для квартири), та/або 500 кв. м(для будинку), сума податку збільшується на 25000 грн. на рік за кожен об’єкт житлової нерухомості (його частки).

Таке зменшення надається один раз на кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2.Пільги на об’єкти житлової та нежитлової,які перебувають у власності органів державної влади ,органів місцевого самоврядування ,а також організацій ,створених ними установленому порядку ,що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими(їх спільній власності).

5.3.Пільги на будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форм власності та джерел фінансування ,що використовуються для надання освітніх послуг.

5.4.Пільги для звільнення від сплати податку на житлову та нежитлову нерухомість, що перебуває у власності фізичних осіб  надаються:

а) дітям сиротам;

б) дітям ,позбавленим батьківського піклування;та особам з їх числа,визнаними такими відповідно до закону;

в) дітям –інвалідам;

г) багатодітним сім’ям;

д) малозабезпеченим сім’ям;

ж) учасникам ООС;

з) прийомним сім’ям;

е) одиноким матерям;

5.5.Надання пільг на нежитлову нерухомість,яка належить релігійним громадам,статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку,включаючи ті ,в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки,інтернати ,лікарні тощо),крім об’єктів нерухомості ,в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.

5.6.Пільги з податку, що сплачуються з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб не надаються на:

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі.

       - об'єкти оподаткування, що використовуються їх власником з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг,позичку, використовується у підприємницькій діяльності).

 

6.Ставка податку.

6.1. Ставка податку встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Житлова нерухомість для юридичних осіб -0,18%

Житлова нерухомість для фізичних осіб -0,18%

Не житлова нерухомість для юридичних осіб -0,18%

Нежитлова нерухомість для фізичних осіб -0,18%.

 

.

 

7.Податковий період.

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

8.Порядок обчислення суми податку.

8.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власника платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної, відповідно до пунктів «а» і «б» п.5.1 цього Положення, враховуючи пільги та відповідні ставки податку;

б) за наявності у власника платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів зменшеної, відповідно до пунктів «а» і «б» п.5.1 цього Положення, враховуючи пільги та відповідні ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 5.1. цього Положення, враховуючи пільги та відповідну ставку податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» і «в» цього пункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

8.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно пунктів 8,1,, 8.2. цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Добромильської міської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком). та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси(місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітнім) періодом роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником, починаючи з місяця, в якому виникло право з власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Платники податків мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки щодо:

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нараховані суми податку.

У разі виникнення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місце проживання(реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

 8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу, подавати контролюючим органам відомості, необхідні для  розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкту нерухомого майна, станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів  оподаткування декларацію за формою, встановлено у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ,  з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою-платником подається протягом 30 календарних днів  з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком:

8.6 У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

З метою формування реєстру платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, власники об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості (фізичні особи) на підставі оригіналів документів про право власності на об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості можуть здійснювати звірку відомостей щодо об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у їх власності, до 31 грудня 2019 року (включно).

 

 

                       Секретар міської ради                               О.Мацько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FB

Старосамбірська РДА — Новини

 • ГУ ДСНС України у Львівській області

  ...
 • ГУ ДСНС України у Львівській області

  ...
 • Старосамбірська ДПІ  ГУ ДПС у Львівській

  ...
 • Сьогодні ми вас

  ...
 • ...

Copyright © 2017. All Rights Reserved.